Jak to działa

ETAPY TWORZENIA PLACÓWKI MEDYCZNEJ:

 

I. Doradztwo z zakresu projektowania, planowania powierzchni i tworzenia modelu biznesowego inwestycji:

Jak najlepiej zaprojektować Twoją placówkę medyczną?
- Dobór najodpowiedniejszej lokalizacji inwestycji w oparciu o istniejące lub potencjalne możliwości lokalowe, z uwzględnieniem możliwości przyszłego rozwoju, parametrów dojazdu, rozwiązań komunikacyjnych i parkingowych;
- Stworzenie modelu biznesowego z doborem klientów, propozycją wartości, USP, UVP, dopasowaniem projektu funkcjonalnego lokalu i wnętrz do modelu biznesowego.
- Podział na strefy i podstrefy: przygotowanie projektu budowlano – architektonicznego, projektu wykonawczego, przygotowanie uzgodnień i dokumentacji zgodnej z wymogami prawnymi;
- Tworzenie koncepcji projektu architektonicznego, architektury wnętrza, rozplanowania funkcji czy zagospodarowania terenu;
- Projekty instalacji technicznych: klimatyzacyjno - wentylacyjnej, wodnej, elektrycznej, dobór odpowiednich materiałów budowlanych, systemów, podłączeń specjalistycznych urządzeń medycznych etc;
- Projekt wnętrza, spójnej z nim identyfikacji wizualnej, które podkreślą indywidualny charakter

 

II. Doradztwo w zakresie wyposażenia:

Jaki sprzęt medyczny wybrać?
- Dobór odpowiedniej
oferty sprzętu medycznego, porównania ofertowe kluczowych oferentów, negocjacje cenowe i pomoc przy zakupie w oparciu o budżet i alternatywne możliwości finansowania;
- Kontrola nad procesem instalacji sprzętu;
- Projekty technologiczne pomieszczeń specjalistycznych;
- Ocena uwarunkowań ergonomicznych;

 

sprzet medyczny

 

III. Doradztwo w zakresie komputeryzacji obiektu:

Jakie multimedia i oprogramowanie?
- Doradztwo w zakresie projektowania multimediów;
- Pomoc w wyborze i zakupie sprzętu komputerowego i nadzór nad jego instalacją;
- Wyselekcjonowanie oferty najlepszych rozwiązań programowych do obsługi pacjentów;

 

IV. Doradztwo w zakresie umów wzajemnych i obowiązków prawnych:

Prawo, pozwolenia i odbiory.
- Pomoc w przygotowaniu wymaganych umów, umów pracowniczych (obsługa kadrowo-płacowa), umów o współpracy wzajemnej (np. usługi sprzątające etc);
- Pełna obsługa specjalisty BHP z zakresu:
   - szkoleń wstępnych i okresowych personelu medycznego, pracowników administracyjno - biurowych
   - przygotowania dokumentacji powypadkowych, oceny ryzyka zawodowego
   - przeprowadzania okresowych analiz stanu bhp itp.
- Uzgodnienia z jednostkami SANEPID'u w związku z możliwością prowadzenia danej jednostki medycznej;
- Oceny i pozwolenia związane ze stosowaniem sprzętu specjalistycznego (np. urządzenia RTG, rezonans, etc.);
- Consulting w zakresie bieżącego zarządzania jednostką: menedżerstwo operacyjne

 

V. Nadzór autorski nad przebiegiem prac budowlanych i realizatorskich:

Pomoc na każdym z etapów powstawania Twojego gabinetu.
- Stały nadzór nad pracami budowlanymi i wykończeniowymi;
- Konsultacje i doradztwo podczas prac instalatorskich;
- Nadzór i koordynacja pracy nad serwisem;

 

VI. Doradztwo w zakresie zarządzania, w tym:

Współpraca w zespole.
- Przygotowanie szczegółowej struktury zarządzania w tym planowania, organizowania, wdrażania i kontroli;
- Określenie potrzeb kadrowych, stworzenie struktury zatrudnienia i zależności służbowych, określenie podziału kompetencji i możliwości delegowania uprawnień i odpowiedzialności. Opracowanie regulaminów stanowiskowych, zakresów obowiązków i systemu siatki wynagrodzeń;
- Przeprowadzenie rekrutacji na poszczególne stanowiska, określenie sylwetki odpowiedniego kandydata; przygotowanie ogłoszeń o pracę;
- Organizacja i prowadzenie szkoleń pracowniczych przed otwarciem: budowanie zespołu, obsługa klienta i analizy potrzeb, sytuacje trudne w pracy z klientem.

 


VII. Doradztwo w zakresie zarządzania klientami:

W jaki sposób dbać o Twojego pacjenta?
- Przygotowanie procedur dotyczących obsługi klientów;
- Przygotowania procedur postępowania przy reklamacji konsumenckiej;
- Przygotowanie procedur stałej kontroli aktywności klientów, opracowanie systemu badania zadowolenia konsumentów;

 

VIII. Doradztwo w zakresie działań marketingowych i PR:

Reklama i kreowanie spójnego wizerunku.
- Przygotowanie jednolitej kampanii marketingowej w oparciu o współpracujące agencje reklamowe;
- Doradztwo przy wyborze akcji promocyjnych przed otwarciem i trakcie działalności;
- Doradztwo przy medialnym otwarciu (opcjonalnie);
- Sprawdzone sposoby na to, żeby o Tobie mówili.

 

IX. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z dotacji funduszy Unii Europejskiej:

Doradzimy i oszacujemy możliwości pozyskania środków finansowych, aby Twoja praktyka mogła się rozwijać.
- Wyznaczanie strategii i skuteczne pozyskiwanie kapitału na inwestycje, w tym dotacji na rozwój Twojej placówki medycznej;
- Sporządzanie biznesplanu;