Szkolenia BHP

Przeprowadzimy wstępne, obowiązkowe szkolenia BHP, stworzymy kompletną dokumentację i zapewnimy stałą obsługę. Z reprezentacją przed organami kontroli państwowej włącznie.

Każdy pracodawca, niezależnie od branży, zobowiązany jest do przeprowadzania wstępnych i okresowych szkoleń BHP. To minimum jest niezbędne z uwagi na wymogi przepisów prawa, jednak zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią szczególnie wrażliwy obszar w przypadku placówki medycznej. Dlatego warto powierzyć je doświadczonym ekspertom. Aby zapewnić Państwu wzorowy poziom obsługi pacjentów, oraz pomyślne przejście wszelkich kontroli państwowych, proponujemy pełną opiekę nad procesami BHP w Państwa placówce.

Architektura i uprawnienia LAKO mr studio Fotografia Finanse